GQ Turkey > Alacakaranlık

FASHION KANER KIVANC / MAKEUP BOBANA PAROJCIC / HAIR YUSUKE MORIOKA / MODEL(S) LOUIS RIFAT & NOAHL & FARHAN